PVN izmaiņas

No 1. jūlija PVN ir samazināts par vienu 1% punktu, no 22% uz 21%. Kādai bija jābūt vecais cenai, lai šīs izmaiņas atspoguļotas jaunā cenā? Kā izrādās, tad pat nav jābūt latam, kā to mums stāsta ziņu portāli un tirgotāji.

Zemāk aprakstītie rēķini ir spēkā, ja gala cena ir veselos santīmos.

Ja precei vai pakalpojuma bāzes cena (bez PVN) arī ir veselos santīmos, tad izmaiņām jābūt jūtamām, ja vecā cena ar PVN bija Ls 0,87, cenai krītoties par 1 sant. uz Ls 0,86.

Bet, ja bāze cena ir rēķināma ar precizāti līdz santīmu tūkstošdaļām, tad izmaiņām jāparādās vēl pie mazākām vērtībām. Ja vecā pilna cena bija Ls 0,62, tad jaunajai būtu jākrītas uz Ls 0,61.