Par Jums, lasītājiem

Tā… Ka jau daži mani patstāvīgie lasītāji zin, pirms kāda laika es dabūju pieeju Google Analytics projektam.

Nu, jau gandrīz mēnesi šis statistikas rīks skaita manu emuāru apmeklētājus, tas ir, Jūs.

Un ar prieku varu paziņot, ka man ir savācies neliels pulciņš patstāvīgo lasītāju – pēc Google Analytics datiem pēdējās nedēļas laikā 17 cilvēki manus emuārus apmeklēja vismaz 15 reizes. Protams, radītājs nav diezko liels, lai ar to lielītos, tomēr man arī par to ir prieks – tas parādā to, ka tomēr šeit ir ko lasīt.