Asins nodošana

VADC asins rezerves

Šodien biju nodot asinis. Jau otro reizi. Īpaši jau nav daudz ko par šo rakstīt. Vienīgais varu pastāstīt, ka pasākums pavisam nav baiss. Un arī sāpīgs nav, ja nu vienīgi pavisam mazdruzciņ brīdī, kad ņem asinis no pirksta, lai noteiktu hemoglobīna līmeni un asins grupu, ja nodod pirmo reizi.

Tāpēc gribu iedrošināt jebkuru, kuram vien nav objektīvu iemeslu, kādēļ nenodot asinis, nebaidīties no šīs procedūras un arī nodod asinis. Un lai to izdarītu, nevienmēr ir jābrauc uz Sēlpils ielu Rīgā, jo VADC rīko daudz izbraukumus pa visu Latviju.

Un vēl, tas fakts, ka esmu atzīts par derīgu būt par asins donoru, tas ir, mans hemoglobīna līmenis ir normāls, tikai pierāda to, ka veģetārisms (protams, pie pareiza uztura) neietekmē organisma spējas ražot sarkanos asins ķermenīšus.