Gājēja apliecība

Laiku pa laikam pavērojot gājējus, man aizvien vairāk nostiprinās pārliecība, ka nepieciešams grozīt CSN. Noteikumos būtu jāiekļauj norma, ka gājējam, ja viņam vēl nav vadītāja apliecības, ir jākārto CSN eksāmens, lai saņemtu gājēja apliecību.

Atbilstoši, gājējs viens pats drīkst iziet ārpus mājas pagalma (vai citas teritorijas, kas ir uzskatāma par dzīvojamo zonu) tikai, ja viņam ir vai nu šāda gājēja apliecība, vai vadītāja apliecība. Ja cilvēkam nav apliecības, tad viņš pārvietoties ārpus dzīvojamās zonas tikai ar citu gājējam, kuram ir vajadzīgā apliecība.

Šo noteikumu mērķis, pirmkārt, būtu pasargāt pašus gājējus no tām bīstamām situācijām, kurās tie mēdz bieži iekļūt aiz elementāras CSN nezināšanas.